Obrona pracy doktorskiej Anny Sługockiej

24 października dysertację pod tytułem „Wpływ diety ketogennej na motorykę myszy z wyłączonym genem Tsc1 w komórkach Purkiniego móżdżku” obroniła nasza doktorantka Anna Sługocka.

Celem pracy było zweryfikowanie hipotezy wskazującej na właściwości terapeutyczne diety ketogennej w przypadku zaburzeń będących efektem uszkodzenia komórek Purkinjego móżdżku w modelu zwierzęcym, a w szczególności odpowiedź na pytanie czy dieta ketogenna hamuje szlak kinazy mTor w stopniu pozwalającym na uniknięcie zaburzeń wywołanym brakiem hamartyny.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Translate »