Prof. Jarosław Barski, kierownik CMD członkiem Prezydium Komitetu Neurobiologii PAN

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Neurobiologii PAN, które odbyło się 15.05.2024, profesor Jarosław Barski z rąk Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych prof. Marka Krawczyka, otrzymał powołanie na członka Komitetu Neurobiologii PAN. Jednocześnie podczas zebrania plenarnego zostały wybrane nowe władze Komitetu. Przewodniczącym został prof. Daniel Wójcik z Instytutu Biologii Doświadczalne PAN, natomiast prof. Jarosław Barski wraz z prof. Jerzym Mozrzymasem z Uniwersytet Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zostali wybrani do Prezydium komitetu. Zastępczyniami przewodniczącego zostały prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz prof. Leonora Burzańska z IMDiK PAN w Warszawie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Translate »