Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Medycyny Doświadczalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: cmd.sum.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-05-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to e-mailowo —informatyka@sum.edu.pl lub telefonicznie — 322083554.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przykładowy Urząd, ul. Przykład 1, 00-111 Przykładowo

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia dla gości i personelu. Wejście główne znajduje się na frontowej ścianie budynku od ulicy Medyków. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym zamontowana jest platforma służąca do transportu osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. W budynku znajdują się 2 windy dostępne dla osób niepełnosprawnych, zaopatrzone w klawisze Braille’a.
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich piętrach.
 5. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Aktualnie nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W windach budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla, nie ma dodatkowych oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących

Aplikacje mobilne

nie prowadzimy aplikacji mobilnych 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje, które publikujemy w mediach społecznościowych, są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Translate »