Zwierzętarnia

Zwierzętarnia Centrum Medycyny Doświadczalnej prowadzi aktualnie hodowle nastepujących zwierząt:

 

1.Owca domowa

 

2. Króliki:

 1. Nowozelandzki biały
 2. Szynszyl

 

2. Szczury:

 1. Wistar
 2. Spraque-Dawley
 3. Long-Evans
 4. Szczury Ekera, linia z mutacją genu dla tuberyny (TSC2), zwierzęta modelowe do badań stwardnienia guzowatego

 

3. Myszy – linie standardowe:

 1. C57/Bl6
 2. BALB C
 3. 129SV
 4. FVB

 

4. Myszy – linie transgeniczne

 1. Linia B6.129P2-Apoetm1Umc/Crl – zwierzęta pozbawione ekspresji apolipoproteiny E (ApoE). (Piedrahita JA et al., Proc. Nati. Acad. Sci. USA, 89:4471-4475, 1992 )
  Możliwości wykorzystania w badaniach: choroba Alzheimera, zaburzenia pamięci i uczenia się, neurodegeneracja, ateroskleroza, hipercholesterolemia
 2. Linia L7Cre – zwierzęta z tkankowo-specyficzną ekspresją rekombinazy Cre w komórkach Purkiniego móżdżku. (Barski JJ et al. Genesis 28:93-98, 2000)
  Możliwości wykorzystania w badaniach: generowanie tkankowo specyficznych knockoutów dowolnych genów w sytemie Cre/loxP
 3. Linia 129S1/SvImJ-Bcl2tm1Mpin/J – zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego białko Bcl-2. (Michaelidis TM et al. Neuron 17:75-89, 1996).
  Możliwości wykorzystania w badaniach: badania procesów powiązanych z apoptozą
 4. Linia Tsc1tm1Djk/J – u zwierząt tych 17 i 18 egzon genu kodującego hamartynę (TSC1) wyznakowano sekwencjami loxP. (Uhlmann EJ et al. Ann. Neurol. 52:285-96, 2002).
  Możliwości wykorzystania w badaniach: badania procesów powiązanych z zaburzeniem proliferacji komórkowej w procesach zależnych od mTOR, badania nad stwardnieniem guzowatym. Generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu TSC1 w sytemie Cre/loxP
 5. Linia Tsc2flox – u zwierząt tych 2-4 egzon genu kodującego tuberynę (TSC2) wyznakowano sekwencjami loxP. (Hernandez O et al. Genesis 45:101-106, 2007).
  Możliwości wykorzystania w badaniach: badania procesów powiązanych z zaburzeniem proliferacji komórkowej w procesach zależnych od mTOR, badania nad stwardnieniem guzowatym. Generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu TSC2 w sytemie Cre/loxP
 6. Linia B6.129-Calb1tm1Mpin/J – zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego kalbindynę D-28k. (Airaksinen MS et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A, 94:1488-93, 1997).
  Możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej
 7. Linia B6.129-Calb1tm2 – u zwierząt wyznakowano sekwencjami loxP 1-szy egzon kodujący genu kalbindynę D-28k. (Barski JJ et al. Genesis 32:165-168, 2002).
  Możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej. Generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu kalbindynę D-28k w sytemie Cre/loxP
 8. Linia PVKO – zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego parwalbuminę. (Schwaller B et al. Am. J. Physiol., 276:C395-403,1999).
  Możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej
 9. Linia PV/CBKO – zwierzęta z wyłączoną ekspresją genów kodujących parwalbuminę i kalbindynę D-28k. (Farré-Castany MA et al. Behav. Brain Res., 178:250-61, 2007).
  Możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej

1320 +

MYSZY

360 +

SZCZURY

179 +

KRÓLIKI

24 +

BARANY

WE PROVIDE BEST SERVICES FOR YOU

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.

LAB TECHNICIANS

Laboratories used for scientific research take many forms because of the differing requirements.

RESEARCH CENTER

Laboratories used for scientific research take many forms because of the differing requirements.

HELPFUL TEST TIPS

Laboratories used for scientific research take many forms because of the differing requirements.

OUR EXPERT

Laboratories used for scientific research take many forms because of the differing requirements.
Translate »