O Centrum

O CENTRUM

Centrum Medycyny Doświadczalnej jest placówką eksperymentalną Wydziału Lekarskiego w Katowicach, wykorzystywaną przez wszystkie jednostki naukowo-badawcze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiadamy uprawnienia i warunki do prowadzenia eksperymentów na małych (myszy, szczury, króliki) i dużych (świnie, owce) zwierzętach.

Centrum Medycyny Doświadczalnej jest jedyną jednostką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (i jedyną jednostką eksperymentalną na Śląsku) posiadającą salę operacyjną, pozwalającą na prowadzenie chirurgicznych zabiegów operacyjnych na zwierzętach dużych (baran, świnia czy cielę) w pełnym zaopatrzeniu chirurgicznym i w pełnym znieczuleniu przy kontroli wszelkich funkcji życiowych operowanego zwierzęcia. Blok operacyjny Centrum posiada również pomieszczenia do długoterminowej, pozabiegowej obserwacji zwierząt z możliwością podtrzymywania funkcji życiowych. Eksperymenty prowadzone z wykorzystaniem sali operacyjnej Centrum dotyczą przede wszystkim zagadnień transplantologii, protez kardiologicznych oraz robotyki chirurgicznej z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki i inżynierii medycznej.

W zwierzętarni Centrum hodowane są unikalne w skali kraju mysie linie transgeniczne oraz szczurze modele schorzeń występujących u człowieka, pozwalające na badania nad przyczynami chorób o podłożu genetycznym. Badania prowadzone w Centrum Medycyny Doświadczalne dotyczą priorytetowych kierunków badawczych (określonych w Krajowym Programie Badań) skoncentrowanych na chorobach cywilizacyjnych, a w szczególności degeneracyjnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach nowotworowych, chorobach układu krążenia oraz badaniach nowych leków. Przykładami prowadzonych w tych dziedzinach eksperymentów są badania dotyczące regeneracji układu nerwowego, badania nad wspomaganiem pracy serca badania nad wspomaganiem regeneracji kości czaszki po zabiegach neurochirurgicznych, badania nowatorskich materiałów stosowanych w zabiegach chirurgicznych,  badania nowych leków w modelu zwierzęcym, badania dotyczące etiologii schorzeń spektrum autystycznego oraz badania dotyczące wpływu diety wysokotłuszczowej i tzw. diety zachodniej na fizjologię układu nerwowego i zachowanie.

ABOUT US WE ARE THE
TRUSTED EXPERTS

Laboratories used for scientific research take many forms because of the differing requirements of specialists in the various fields of science and engineering.

750

CLIENTS

400

OUR CLIENTS

250

MEMBERS

ABOUT US WE ARE THE
TRUSTED EXPERTS

BLOOD BANK & CHEMISTRY

Laboratories used for scientific research nursing Implications.

COAGULATION & CYTOLOGY

Laboratories used for scientific research nursing Implications.

Scientific research

Laboratories used for scientific research nursing Implications.

OUR EXPERT TEAM

BIOTECHNOLOGY 90%

LabtechCO is a medical testing laboratory service that offers a complete range of tests for diagnosis, screening or evaluation.

VACCINES 90%

LabtechCO is a medical testing laboratory service that offers a complete range of tests for diagnosis, screening or evaluation.

MEDICAL RESEARCH 90%

LabtechCO is a medical testing laboratory service that offers a complete range of tests for diagnosis, screening or evaluation.

Translate »