Wyposażenie

1. Kompleksy hodowlane:

 • dla zwierząt dużych – hodowla baranów
 • dla zwierząt średnich – hodowla krolików
 • dla gryzoni do hodowli w warunkach otwartych
 • dla gryzoni do hodowli w warunkach zamkniętych

 

2. Zestaw do hodowli myszy w klatkach indywidualnie wentylowanych firmy ERETH skladający się z:

 • jednostki hodowlanej: Ventilation Unit Bio. A.S. Vent
 • mobilnej stacji wymiany klatek: Top Flow 3

 

3. Przelotowa komora sterylizacyjna CISA 640 o pojemności 1573 l do sterylizacji klatek i ściołki

 

4. Sala operacyjna dla zwierząt średnich i dużych

 

5. Stanowisko znieczulania dla zwierząt średnich i dużych „Primus” firmy Dräger składające się z:

 • kolumny anestezjologicznej, doprowadzającej tlen, sprężone powietrze, próżnię i podtlenek azotu
 • aparatu do znieczulania z parownikami izofluranu, sewofluranu i desfluranu
 • monitora modułowego do pomiaru parametrów zabiegowych (EKG, wysycenie hemoglobiny, ciśnienie krwi, temperatura ciała, pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego, EEG, wyrzut minutowy serca, przewodnictwo nerwowo-mieśniowe)
 • zestawu systemów infuzyjnych do podawania płynów oraz leków.

 

6. Pracownia Badań Behawioralnych i Badań nad Autyzmem:

 • skomputeryzowany system do analizy spontanicznego zachowania myszy w teście otwartego pola firmy Coulbourn
 • urządzenie do analizy koordynacji ruchowej u muszy „Rotorod” firmy Ugo Basile
 • skomputeryzowany system do analizy chodu u myszy i szczurów CatWalk XT firmy Noldus
 • system do rejestracji wokalizacji ultradźwiękowej gryzoni firmy Avisoft
 • baseny Morrisa do analizy zdolności uczenia się u myszy i szczurów w teście „water maze”
 • system do analizy zachowania myszy i szczurów EthoVision XT firmy Noldus

 

7. Pracownia Biologii Molekularnej i Genetyki (pracownia posiada kompletne wyposażenie konieczne do analizy ekspresji genów oraz genotypizacji zwierząt hodowanych w zwierzętarni Centrum)

Translate »