Szkolenia

Centrum organizuje certyfikowane szkolenia dla osób prowadzących eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych i zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2022. Szkolenie kończy się zaświadczeniem o ukończeniu kursu, uznawanym w Polsce i Unii Europejskiej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z CMD.

Translate »