1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
  2. Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców
  4. EUROGUIDE
    zalecenia dotyczące przetrzymywania i opieki nad zwierzętami używanymi do eksperymentów i innych celów naukowych Oparte na Załączniku A do Europejskiej Konwencji ETS 123 (Tłumaczenie wybranych rozdziałów, dotyczących zwierząt laboratoryjnych hodowanych w Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Translate »