Formularze

Nazwa formularza Pobierz
Regulamin Centrum Medycyny Doświadczalnej logo adobe
Załącznik do Regulaminu Centrum Medycyny Doświadczalnej. Zarządzenie Nr 11/2012 logo adobe
Wzór wniosku o zgodę na zamknięte użycie GMO
Formularze Ministerstwa Środowiska dotyczące organizmów modyfikowanych genetycznie logo adobe
Zalecenia w sprawie monitoringu zdrowotnego kolonii hodowlanych gryzoni i krolików (ang.) logo adobe
Zalecenia w sprawie warunków przechowywania zwierząt hodowlanych wykorzystywanych do eksperymentów naukowych (ang.) logo adobe
Zalecenia dotyczące eutanazji zwierząt doświadczalnych logo adobe

Instrukcja postępowania w sprawach uzyskanych zgód, wydanych przez właściwe Lokalne Komisje Etyczne ds. Doświadczeń na Zwierzętach, do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, które wygasają z mocy prawa z dniem 31.12.2017 r.

logo adobe
Wniosek o zezwolenie indywidualne logo doc
Translate »