IntelliCage Training Course

W dniach 7-9 września 2013 odbyło się szkolenie dotyczące obsługi urządzenia monitorującego zdolności poznawcze myszy laboratoryjnych IntelliCages (TSE-system). W klatce, która jest częścią urządzenia może być wykonywanych wiele dających się swobodnie programować zadań behawioralnych. Szkolenie to zostało zorganizowane przez Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie we współpracy z firmą Animalab, która jest przedstawicielem tego urządzenia na polskim rynku. Szkolenie to obejmowało wykłady oraz praktyczne ćwiczenia dotyczące praktycznego wykorzystania urządzenia. Wykłady były prowadzone przez pracowników Instytutu mi. n. dra Jana Rodrigueza Parkitny z Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej oraz Jakuba Kubika, którzy bezpośrednio pracują z tym urządzeniem, ponad to został zaproszony gość specjalny dr Holger Russig (TSE Systems), który ma bezpośredni wkład w tworzenie oprogramowania tego urządzenia.

Szkolenie obejmowało ogólne wprowadzenie do IntelliCage, zostały opisane podzespoły, aplikacje oraz korzyści i możliwości zastosowania. Następnie został przedstawiony ogólny opis oprogramowania, kalibracji urządzenia oraz omówienie pozostałych części urządzenia: kontrolera, analizatora, a także określenie obecności czujników wszczepianych gryzoniom, które monitorują ich obecność. W kolejnej części szkolenia zostały podjęte próby zaprojektowania prostych doświadczeń oraz procedur. Następnie skupiliśmy się nad analizą szczegółowych danych IntelliCage oraz projektowanie konkretnego modelu, dyskusji i prezentacji projektów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Translate »