Instrukcja postępowania w sprawach uzyskanych zgód – informacja Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Mając na uwadze art. 78 ust. 1 i art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015., poz. 266 z późn. zm.) przesyłamy pismo Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z dnia 31.05. 2017 r. zawierające instrukcję postępowania w sprawach uzyskanych zgód, wydanych przez właściwe Lokalne Komisje Etyczne ds. Doświadczeń na Zwierzętach, do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, które wygasają z mocy prawa z dniem 31.12.2017 r.”

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Medycyny Doświadczalnej.

pismo

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Translate »