Centrum Medycyny Doświadczalnej w ramach konsorcjum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, będzie uczestniczyło w projekcie „Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca” o akronimie RH ROT. Projekt będzie finansowany w ramach dotacji z programu STRATEGMED II finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W pracach uczestniczyć będą:

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu – jako lider projektu,
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii, Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Centrum Telekardiologii);
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katedra i Zakład Histologii i Embbriologii),
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie;
 • WASKO SA w Gliwicach;
 • WADIM PLAST NAROJEK Sp. J. w Regułach k. Warszawy;
 • KARDIO MED SILESIA Sp. z o.o w Zabrzu;
 • EMTEL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO PRODUKCYJNE w Zabrzu;
 • WAMTECHNIK Sp. z o.o. w Warszawie,
 • SONOMED Sp. z o. o. PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO – PRODUKCYJNE w Warszawie;
 • PRO PLUS Sp. z o.o. w Warszawie.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkurs strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED. Jego budżet wynosi 27 mln zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Translate »