CMD nominowane do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016

PNI 2016 CMD SUM

Pomysłodawcą Polskiej Nagrody Innowacyjności jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Program jest prowadzony przez redakcje: „Biznes Plus” w „Gazecie Wyborczej” i „Forum Przedsiębiorczości”, dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej”. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Translate »