• 1
 • baner Measuring Beh 20 1920px PTBUN
 • We hear you2
 • PUERTO VALLARTA
 • image001
 • Hajenka
test

Wyposażenie

Marcin Chabior. Opublikowano w O Centrum

 

 1. Kompleksy hodowlane:
  • dla zwierząt dużych - hodowla baranów
  • dla zwierząt średnich - hodowla krolików
  • dla gryzoni do hodowli w warunkach otwartych
  • dla gryzoni do hodowli w warunkach zamkniętych
 2. Zestaw do hodowli myszy w klatkach indywidualnie wentylowanych firmy ERETH skladający się z:
  • jednostki hodowlanej: Ventilation Unit Bio. A.S. Vent
  • mobilnej stacji wymiany klatek: Top Flow 3
 3. Przelotowa komora sterylizacyjna CISA 640 o pojemności 1573 l do sterylizacji klatek i ściołki
 4. Sala operacyjna dla zwierząt średnich i dużych
 5. Stanowisko znieczulania dla zwierząt średnich i dużych "Primus" firmy Dräger składające się z:
  • kolumny anestezjologicznej, doprowadzającej tlen, sprężone powietrze, próżnię i podtlenek azotu
  • aparatu do znieczulania z parownikami izofluranu, sewofluranu i desfluranu
  • monitora modułowego do pomiaru parametrów zabiegowych (EKG, wysycenie hemoglobiny, ciśnienie krwi, temperatura ciała, pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego, EEG, wyrzut minutowy serca, przewodnictwo nerwowo-mieśniowe)
  • zestawu systemów infuzyjnych do podawania płynów oraz leków.
 6. Pracownia Badań Behawioralnych i Badań nad Autyzmem:
  • skomputeryzowany system do analizy spontanicznego zachowania myszy w teście otwartego pola firmy Coulbourn
  • urządzenie do analizy koordynacji ruchowej u muszy "Rotorod" firmy Ugo Basile
  • skomputeryzowany system do analizy chodu u myszy i szczurów CatWalk XT firmy Noldus
  • system do rejestracji wokalizacji ultradźwiękowej gryzoni firmy Avisoft
  • baseny Morrisa do analizy zdolności uczenia się u myszy i szczurów w teście "water maze"
  • system do analizy zachowania myszy i szczurów EthoVision XT firmy Noldus
 7. Pracownia Biologii Molekularnej i Genetyki (pracownia posiada kompletne wyposażenie konieczne do analizy ekspresji genów oraz genotypizacji zwierząt hodowanych w zwierzętarni Centrum)

 

CMD KLATKA1 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

water maze

iso 9001 2015

 

zbiorkanaburka

biotechnologia2