• baner beh PTBUN 1920px
 • baner Neuro 19 2
test

ptf

Dominika Chojnacka. Opublikowano w Nauka

W dniach 17-19 września 2015r. w Świnoujściu odbył się XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, zorganizowany z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Poniżej plakat dr Marty Nowackiej:

plakat PTF NowackaM

Pollasa

Dominika Chojnacka. Opublikowano w Nauka

Prace naszych pracowników w sesjach posterowych na IV Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych

Plakat Warszawa 2015 Marta Grabowska Motor coordination testing in mice with TSC2 knockout JB

EBBS-EBPS Meeting

Dominika Chojnacka. Opublikowano w Nauka

European Brain and Behaviour Society & European Behavioural Pharmacology Society Joint Meeting Verona, Gran Guardia Palace September, 12-15 2015

W sesjach posterowych znalazły się prace naszych pracowników:

verona plakat Nowacka M Verona AWF

Prace afiliowane

Dominika Chojnacka. Opublikowano w Nauka

 1. Przybyła MA, Nowacka-Chmielewska MM, Barski JJ. Expression of a novel splicing variant of Pcp2 in closely related laboratory rodents. Genet Mol Res. 2016 Aug 12;15(3). doi: 10.4238/gmr.15038228. PubMed PMID: 27525924.
 2. Sługocka A, Wiaderkiewicz J, Barski JJ. Genetic Targeting in Cerebellar Purkinje Cells: an Update. Cerebellum. 2016 Mar 11. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 26969183.
 3. Adamczyk W, Sługocka A, Saulicz O, Saulicz E. The point-to-point test: A new diagnostic tool for measuring lumbar tactile acuity? Inter and intra-examiner reliability study of pain-free subjects. Man Ther. 2016 Apr;22:220-6. doi: 10.1016/j.math.2015.12.012. Epub 2016 Jan 2. PubMed PMID: 26797175.
 4. Chojnacka, D., Isler, K.,Barski, J.J. Bshary, R. 2015. Relative Brain and Brain Part Sizes Provide Only Limited Evidence that Machiavellian Behaviour in Cleaner Wrasse Is Cognitively Demanding. PlosOne DOI: 10.1371/journal.pone.0135373 pdf
 5. Barski,J.J., Denker,B.M., Guan, J., Lauth, M., Spreafico, F., Fertala, A., Meyer, M. Cerebellum. (2013). Developmental Upregulation of an Alternative Form of pcp2 with Reduced GDI Activity. Cerebellum. 13(2):207-14 pdf
 6. Wiaderkiewicz,J., Głowacka,M., Grabowska,M., Barski,J.J. (2013). Ultrasonic vocalizations (USV) in the three standard laboratory mouse strains. Developmental analysis. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 73: 557- 563 pdf
 7. Marcol,W., Slusarczyk,W., Gzik,M., Larysz-Brysz,M., Bobrowski,M., Grynkiewicz-Bylina,B., Rosicka,P., Kalita,K., Węglarz,W., Barski,J.J., Kotulska,K., Labuzek,K., Lewin-Kowalik, J. (2012). Air Gun Impactor—A Novel Model of Graded White Matter Spinal Cord Injury in Rodents. J Reconstr Microsurg. 2012 Oct;28(8):561-8. doi: 10.1055/s-0032-1315779. Epub 2012 Jun 18 pdf
 8. Olczyk P1, Komosińska-Vassev K, Winsz-Szczotka K, Koźma EM, Wisowski G, Stojko J, Klimek K, Olczyk K. 2012. Propolis modulates vitronectin, laminin, and heparan sulfate/heparin expression during experimental burn healing. J Zhejiang Univ Sci B. 2012 Nov;13(11):932-41. doi: 10.1631/jzus.B1100310 pdf
 9. Barski, J.J., Helbig, Ch., Meyer, M. (2011). Partial rescue of NT-3 null mutant phenotype by a PDGF-regulated transgene. Neuroscience Letters 501, 179-184 pdf
 10. Paweł Olczyk, Katarzyna Komosińska-Vassev, Katarzyna Winsz-Szczotka, Jerzy Stojko, Katarzyna Klimek, Krystyna Olczyk. 2011. Wpływ Propolu T na akumulację lamininy i witronektyny w macierzy doświadczalnych ran oparzeniowych – badania wstępne.  Farm Pol, 2011, 67(12): 804-808 pdf
 11. P. Olczyk, K. Komosinska-Vassev, E. Kozma, K. Winsz-Szczotka, J. Stojko, K. Klimek, K. Olczyk. 2010. Assessment of glucuronosyl epimerisation of dermatan sulfate chains in the course of burned wound healing. Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy 54:4 pdf

Studenckie Towarzystwo Naukowe

Anna Sługocka. Opublikowano w Nauka

Studenckie Towarzystwo Naukowe 

jest organizacją studencką, która zrzesza koła naukowe działające przy każdym z pięciu wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem STN jest koordynacja działalności Studenckich Kół Naukowych, współuczestnictwo w życiu naukowym Uniwersytetu oraz reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uniwersytetu i innych organizacji naukowych. STN prowadzi rejestr kół naukowych działających przy SUM, organizuje konferencje oraz przyznaje nagrody najlepszym studentom.

logo stn b.duze2

Gorąco zachęcamy do czynnej współpracy z kołami naukowymi, gdyż zdobyte doświadczenia niewątpliwie zaowocują w przyszłości.  Uczestnictwo w konferencjach na szczeblu uczelnianym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobyte nagrody i wyróżnienia, a w efekcje zwieńczenie pracy w postaci publikacji stanowi ważny element w życiorysie i naukowej karierze każdego absolwenta.

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

iso

 

biotechnologia

5thISoBMbottoma

zbiorkanaburka