• 1
 • baner Measuring Beh 20 1920px PTBUN
 • We hear you2
 • PUERTO VALLARTA
 • image001
 • Hajenka
test

MNS Malta Conference 12th - 15th June 2017

Dominika Chojnacka. Opublikowano w Nauka

malta baner

W dniach 12 -15 czerwca 2017 odbyła się konferencja na Malcie organizowana przez Mediterrean Neuroscience Society i jako największa do tej pory konferencja organizowana przez tą organizację okazała się sporym sukcesem pdf.

ptf

Dominika Chojnacka. Opublikowano w Nauka

W dniach 17-19 września 2015r. w Świnoujściu odbył się XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, zorganizowany z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Poniżej plakat dr Marty Nowackiej:

plakat PTF NowackaM

Pollasa

Dominika Chojnacka. Opublikowano w Nauka

Prace naszych pracowników w sesjach posterowych na IV Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych

Plakat Warszawa 2015 Marta Grabowska Motor coordination testing in mice with TSC2 knockout JB

EBBS-EBPS Meeting

Dominika Chojnacka. Opublikowano w Nauka

European Brain and Behaviour Society & European Behavioural Pharmacology Society Joint Meeting Verona, Gran Guardia Palace September, 12-15 2015

W sesjach posterowych znalazły się prace naszych pracowników:

verona plakat Nowacka M Verona AWF

Prace afiliowane

Anna Sługocka. Opublikowano w Nauka

 1. Komosinska-Vassev K.,  Olczyk P., Kasperczyk J., Pilawa B, Krzyminiewski R., Dobosz B., Ramos, P., Stojko J., Ivanova D., Olczyk, K. 2019. EPR Spectroscopic Examination of Different Types of Paramagnetic Centers in the Blood in the Course of Burn Healing. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2019, Article ID DOI: 10.1093/pm/pny220.
 2. Bialy M1, Podobinska M2, Barski J3, Bogacki-Rychlik W2, Sajdel-Sulkowska EM4. 2019. Distinct classes of low frequency ultrasonic vocalizations in rats during sexual interactions relate to different emotional states. ANE 79 (1): 1-12. https://doi.org/10.1155/2019/7506274.
 3. Adamczyk W, Sługocka A, Mehlich K, Saulicz E, Luedtke K. Preliminary validation of a two-Point estimation task for the measurement of sensory dissociation in patients with chronic low back pain. Pain Med. 2018, 1-7
  PMID: 30462327
  DOI: 10.1093/pm/pny220
 4. Błaszczyk B, Kaspera W, Ficek K, Kajor M, Binkowski M, Stodolak-Zych E, Grajoszek A, Stojko J, Bursig H, Ładziński P.Effects of polylactide copolymer implants and platelet-rich plasma on bone regeneration within a large calvarial defect in sheep.Biomed Res.Int.2018: 1-11
  PMID: 29862268
  DOI: 10.1155/2018/4120471
 5. Liśkiewicz A., Przybyła M., Park M., Liśkiewicz D., Nowacka-Chmielewska M., Małecki A., Barski J. 2018. Mehamphetamine-associated Cognitive Decline is Attenuated by Nuetralizing IL-1 Signaling. Brain Behav Immun https://doi.org/10.1016/j.bbi.2019.03.016
 6. Zaworonkow D, Chekan M, Kuśnierz K, Lekstan A, Grajoszek A, Lekston A, Lange D, Chekalkin T, Kang J-H, Gunther V, Lampe P. Evaluation of TiNi-based wire mesh implant for abdominal wall defect management. Biomed.Phys.Eng.Expr.2018: 4(2) 1-13DOI: 10.1088/2057-1976/aaa0b0
 7. Nowacka-Chmielewska MM, Kasprowska-Liśkiewicz D, Barski JJ, Obuchowicz E, Małecki A.The behavioral and molecular evaluation of effects of social instability stress as a model of stress-related disorders in adult female rats.Stress 2017: 20(6), 549-561
  PMID: 28911267
  DOI: 10.1080/10253890.2017.1376185
 8. Liśkiewicz A. et al. 2017.The Modification of the Ketogenic Diet Mitigates Its Stunting Effect in Rodents. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. doi: 10.1139/apnm-2017-0374
 9. Okła H, Jasik K, Urbańska-Jasik D, Słodki J, Rozwadowska B, Grelowski M, Chmielik E, Słodki A, Albertyńska M, Grajoszek ARat spleen in the course of Babesia microti invasion: histological and submicroscopic studies.Acta Protozool.2017: 56(2), 129-137
  DOI: 10.4467/16890027AP.17.011.7486
 10. Kasprowska-Liśkiewicz D, Liśkiewicz AD, Nowacka-Chmielewska MM, Nowicka J, Małecki A, Barski JJ.The ketogenic diet affects the social behavior of young male rats.Physiol.Behav. 2017: 179, 168-177
  PMID: 28623167
  DOI: 10.1016/j.physbeh.2017.06.007
 11. Nowacka-Chmielewska MM., Kasprowska D, Paul-Samojedny M, Bielecka-Wajdman AM., Barski JJ, Małecki A, Obuchowicz E.The effects of desipramine, fluoxetine, or tianeptine on changes in bulbar BDNF levels induced by chronic social instability stress and inflammation.Pharmacol.Rep.2017: 69(3) 520-525
  PMID: 28359918
  DOI: 10.1016/j.pharep.2017.01.004
 12. Nowacka-Chmielewska MM, Paul-Samojedny M, Bielecka-Wajdman AM, Barski JJ, Obuchowicz E. Alterations in VEGF expression induced by antidepressant drugs in female rats under chronic social stress.Exp.Ther.Med.2017: 13(2), 723-730
  DOI: 10.3892/etm.2017.4022
 13. Likus W, Siemianowicz K, Markowski J, Wiaderkiewicz J, Kostrząb-Zdebel A, Jura-Szołtys E, Dziubdziela W, Wiaderkiewicz R, Łos M.Bacterial infections and osteoclastogenesis regulators in men and women with cholesteatoma. Arch.Immunol.Ther.Exp. 2016: 64(3), 241-247
  PMID: 26584851
  DOI: 10.1007/s00005-015-0373-7
 14. Przybyła MA, Nowacka-Chmielewska MM, Barski JJ. Expression of a novel splicing variant of Pcp2 in closely related laboratory rodents. Genet Mol Res. 2016 Aug 12;15(3).
  doi: 10.4238/gmr.15038228. 
  PubMed PMID: 27525924.
 15. Sługocka A, Wiaderkiewicz J, Barski JJ. Genetic Targeting in Cerebellar Purkinje Cells: an Update. Cerebellum 2017: 16(1), 191-202
  DOI: 10.1007/s12311-016-0770-4
  PubMed PMID: 26969183.
 16. Adamczyk W, Sługocka A, Saulicz O, Saulicz E. The point-to-point test: A new diagnostic tool for measuring lumbar tactile acuity? Inter and intra-examiner reliability study of pain-free subjects.
  Man Ther. 2016 Apr;22:220-6. Epub 2016 Jan 2.
  doi: 
  10.1016/j.math.2015.12.012.  
  PubMed PMID: 26797175.
 17. Olczyk P., Koprowski R., Kaźmierczak J., Mencer L., Wojtyczka R., Stojko J., Olczyk K., Komosińska-Veseev K. Bee Polen as a Promising Agent in the Bum Wounds Treatment. Evid Based Complement Alternat Med. 2016:2016: 8473937
 18. Chojnacka, D., Isler, K.,Barski, J.J. Bshary, R. 2015. Relative Brain and Brain Part Sizes Provide Only Limited Evidence that Machiavellian Behaviour in Cleaner Wrasse Is Cognitively Demanding. PlosOne
  DOI: 10.1371/journal.pone.0135373 pdf
 19. Słabiak-Błaż N, Adamczak M, Gut N, Grajoszek A, Nyengaard J., Ritz E, Więcek A. Administration of cyclosporine A in pregnant rats - the effect on blood pressure and on the glomerular number in their offspring.Kidney Blood Press.Res. 2015: 40(4), 413-423. PMID: 26227088, DOI: 10.1159/000368515
 20. Barski,J.J., Denker,B.M., Guan, J., Lauth, M., Spreafico, F., Fertala, A., Meyer, M. Cerebellum. (2013). Developmental Upregulation of an Alternative Form of pcp2 with Reduced GDI Activity. Cerebellum. 13(2):207-14 pdf
 21. Marcol,W., Slusarczyk,W., Gzik,M., Larysz-Brysz,M., Bobrowski,M., Grynkiewicz-Bylina,B., Rosicka,P., Kalita,K., Węglarz,W., Barski,J.J., Kotulska,K., Labuzek,K., Lewin-Kowalik, J. (2012). Air Gun Impactor—A Novel Model of Graded White Matter Spinal Cord Injury in Rodents. J Reconstr Microsurg. 2012 Oct;28(8):561-8.
  doi: 10.1055/s-0032-1315779. Epub 2012 Jun 18 pdf
 22. Wiaderkiewicz JGłowacka MGrabowska MBarski JJ.Ultrasonic vocalizations (USV) in the three standard laboratory mouse strains: Developmental analysis. Acta Neurobiol.Exp. 2013: 73(4), 557-563. PMID: 24457645 pdf
 23. Olczyk P1, Komosińska-Vassev K, Winsz-Szczotka K, Koźma EM, Wisowski G, Stojko J, Klimek K, Olczyk K. 2012. Propolis modulates vitronectin, laminin, and heparan sulfate/heparin expression during experimental burn healing. J Zhejiang Univ Sci B. 2012 Nov;13(11):932-41.
  doi: 10.1631/jzus.B1100310pdf
 24. Barski, J.J., Helbig, Ch., Meyer, M. (2011). Partial rescue of NT-3 null mutant phenotype by a PDGF-regulated transgene. Neuroscience Letters 501, 179-184 pdf
 25. Paweł Olczyk, Katarzyna Komosińska-Vassev, Katarzyna Winsz-Szczotka, Jerzy Stojko, Katarzyna Klimek, Krystyna Olczyk. 2011. Wpływ Propolu T na akumulację lamininy i witronektyny w macierzy doświadczalnych ran oparzeniowych – badania wstępne.  Farm Pol, 2011, 67(12): 804-808 pdf
 26. P. Olczyk, K. Komosinska-Vassev, E. Kozma, K. Winsz-Szczotka, J. Stojko, K. Klimek, K. Olczyk. 2010. Assessment of glucuronosyl epimerisation of dermatan sulfate chains in the course of burned wound healing. Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy 54:4 pdf

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

water maze

iso 9001 2015

 

zbiorkanaburka

biotechnologia2