• measuring behaviour
test

Formularze

Marcin Chabior. Opublikowano w Dokumenty

 

Nazwa formularzaPobierz 
Regulamin Centrum Medycyny Doświadczalnej  adobe logo  
Załącznik do Regulaminu Centrum Medycyny Doświadczalnej. Zarządzenie Nr 11/2012
adobe logo 
 
Wzór wniosku o zgodę na zamknięte użycie GMO
adobe logo 
 
Plan postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagrażające zdrowiu ludzi lub środowisku w sposób bezpośredni lub z opóźnieniem (Załącznik nr 2 do wniosku o zgodę na zamknięte użycie GMO)
adobe logo 
 
Instrukcja przygotowania wniosku o zgodę na zamknięte użycie GMO
adobe logo 
 
Zalecenia w sprawie monitoringu zdrowotnego kolonii hodowlanych gryzoni i krolików (ang.)
adobe logo 
 
Zalecenia w sprawie warunków przechowywania zwierząt hodowlanych wykorzystywanych do eksperymentów naukowych (ang.)
adobe logo 
 
Wykaz zwierząt laboratoryjnych hodowanych w ośrodkach naukowych w Polsce - kwiecień 2005
adobe logo 
 
Zalecenia dotyczące eutanazji zwierząt doświadczalnych
adobe logo 

 

Instrukcja postępowania w sprawach uzyskanych zgód, wydanych przez właściwe Lokalne Komisje Etyczne ds. Doświadczeń na Zwierzętach, do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, które wygasają z mocy prawa z dniem 31.12.2017 r.  
Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach

 
doc logo

Druk zapotrzebowania na zwierzęta

  doc logo

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

iso 9001 2015

 

biotechnologia

5thISoBMbottoma

zbiorkanaburka