• 1
  • baner Measuring Beh 20 1920px PTBUN
  • We hear you2
  • PUERTO VALLARTA
  • image001
  • Hajenka
test

Akty prawne

Anna Sługocka. Opublikowano w Dokumenty

 

Rodzaj regulacji prawnejOdnośniki

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

 adobe logo

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach

 adobe logo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców

adobe logo

EUROGUIDE
zalecenia dotyczące przetrzymywania i opieki nad zwierzętami używanymi do eksperymentów i innych celów naukowych Oparte na Załączniku A do Europejskiej Konwencji ETS 123 (Tłumaczenie wybranych rozdziałów, dotyczących zwierząt laboratoryjnych hodowanych w Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

 adobe logo

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

water maze

iso 9001 2015

 

zbiorkanaburka

biotechnologia2