• baner beh PTBUN 1920px
  • baner Neuro 19 2
test

Wyposażenie

Marcin Chabior. Opublikowano w Dla klienta

Kompleks hodowlany dla zwierząt dużych - hodowla baranów

 

Kompleks hodowlany dla zwierząt średnich - hodowla krolików

 

Kompleks hodowlany dla gryzoni do hodowli w warunkach otwartych

 

Kompleks hodowlany dla gryzoni do hodowli w warunkach zamkniętych

 

Zestaw do hodowli myszy w klatkach indywidualnie wentylowanych firmy ERETH skladający się z:

 

jednostki hodowlanej: Ventilation Unit Bio. A.S. Vent

mobilnej stacji wymiany klatek: Top Flow 3

Przelotowa komora sterylizacyjna CISA 640 o pojemności 1573 l do sterylizacji klatek i ściołki

 

Sala operacyjna dla zwierząt średnich i dużych

 

Stanowisko znieczulania dla zwierząt średnich i dużych "Primus" firmy Dräger składające się z:

 

kolumny anestezjologicznej, doprowadzającej tlen, sprężone powietrze, próżnię i podtlenek azotu

aparatu do znieczulania z parownikami izofluranu, sewofluranu i desfluranu

monitora modułowego do pomiaru parametrów zabiegowych (EKG, wysycenie hemoglobiny, ciśnienie krwi, temperatura ciała, pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego, EEG, wyrzut minutowy serca, przewodnictwo nerwowo-mieśniowe)

zestawu systemów infuzyjnych do podawania płynów oraz leków.

Pracownia Badań Behawioralnych i Badań nad Autyzmem:

 

skomputeryzowany system do analizy spontanicznego zachowania myszy w teście otwartego pola firmy Coulbourn

urządzenie do analizy koordynacji ruchowej u muszy "Rotorod" firmy Ugo Basile

skomputeryzowany system do analizy chodu u myszy i szczurów CatWalk XT firmy Noldus

system do rejestracji wokalizacji ultradźwiękowej gryzoni firmy Avisoft

baseny Morrisa do analizy zdolności uczenia się u myszy i szczurów w teście "water maze"

system do analizy zachowania myszy i szczurów EthoVision XT firmy Noldus

Pracownia Biologii Molekularnej i Genetyki

 

pracownia posiada kompletne wyposażenie konieczne do analizy ekspresji genów oraz genotypizacji zwierząt hodowanych w zwierzętarni Centrum

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

iso 9001 2015

 

biotechnologia

5thISoBMbottoma

zbiorkanaburka