• baner beh PTBUN 1920px
  • baner Neuro 19 2
test

Współpraca

Anna Sługocka. Opublikowano w Dla klienta

Współpraca 

Centrum Medycyny Doświadczalnej zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jednostki naukowo-badawcze zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz firmy branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

Centrum Medycyny Doświadczalnej oferuje zwierzęta laboratoryjne z własnej zwierzętarni oraz możliwość wykorzystania w pełni wyposażonej sali operacyjnej dla zwierząt średnich i dużych. Podczas zabiegów chirurgicznych możemy zapewnić asystę wykwalifikowanych pracowników Centrum Medycyny Doświadczalnej.

Ponadto istnieje możliwość prowadzenia eksperymentów na zwierzętach w pomieszczeniach Centrum. Oferujemy fachową pomoc przy planowaniu eksperymentów oraz utrzymaniu zwierząt laboratoryjnych w naszej zwierzętarni.

W ramach swojej oferty Centrum dostarcza krew baranią oraz prowadzi sprzedaż standardowych linii hodowlanych myszy, szczurów i królików.

Linie transgeniczne myszy i szczury będące modelami badawczymi mogą zostać udostępnione w ramach współpracy naukowej na osobnych warunkach.  

Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie Centrum w zakładce „Cennik”

Informacje o zasadach współpracy ->Tutaj.

Instrukcja postępowania w sprawach uzyskanych zgód - informacja Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach - > tutaj

Wyposażenie

Marcin Chabior. Opublikowano w Dla klienta

Kompleks hodowlany dla zwierząt dużych - hodowla baranów

 

Kompleks hodowlany dla zwierząt średnich - hodowla krolików

 

Kompleks hodowlany dla gryzoni do hodowli w warunkach otwartych

 

Kompleks hodowlany dla gryzoni do hodowli w warunkach zamkniętych

 

Zestaw do hodowli myszy w klatkach indywidualnie wentylowanych firmy ERETH skladający się z:

 

jednostki hodowlanej: Ventilation Unit Bio. A.S. Vent

mobilnej stacji wymiany klatek: Top Flow 3

Przelotowa komora sterylizacyjna CISA 640 o pojemności 1573 l do sterylizacji klatek i ściołki

 

Sala operacyjna dla zwierząt średnich i dużych

 

Stanowisko znieczulania dla zwierząt średnich i dużych "Primus" firmy Dräger składające się z:

 

kolumny anestezjologicznej, doprowadzającej tlen, sprężone powietrze, próżnię i podtlenek azotu

aparatu do znieczulania z parownikami izofluranu, sewofluranu i desfluranu

monitora modułowego do pomiaru parametrów zabiegowych (EKG, wysycenie hemoglobiny, ciśnienie krwi, temperatura ciała, pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego, EEG, wyrzut minutowy serca, przewodnictwo nerwowo-mieśniowe)

zestawu systemów infuzyjnych do podawania płynów oraz leków.

Pracownia Badań Behawioralnych i Badań nad Autyzmem:

 

skomputeryzowany system do analizy spontanicznego zachowania myszy w teście otwartego pola firmy Coulbourn

urządzenie do analizy koordynacji ruchowej u muszy "Rotorod" firmy Ugo Basile

skomputeryzowany system do analizy chodu u myszy i szczurów CatWalk XT firmy Noldus

system do rejestracji wokalizacji ultradźwiękowej gryzoni firmy Avisoft

baseny Morrisa do analizy zdolności uczenia się u myszy i szczurów w teście "water maze"

system do analizy zachowania myszy i szczurów EthoVision XT firmy Noldus

Pracownia Biologii Molekularnej i Genetyki

 

pracownia posiada kompletne wyposażenie konieczne do analizy ekspresji genów oraz genotypizacji zwierząt hodowanych w zwierzętarni Centrum

Cennik stary

Marcin Chabior. Opublikowano w Dla klienta

Cennik usług wykonywanych przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla podmiotów zewnętrznych.

CENNIK -> adobe logo

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

I.

Utrzymanie w hodowli

 

1.

1 szt. myszy za dobę

3,50

2.

1 szt. szczura za dobę

3,60

3.

1 szt. królika za dobę

6,50

II.

Utrzymanie w doświadczeniu

 

4.

1 szt. myszy za dobę

3,50

5.

1 szt. szczura za dobę

3,60

6.

1 szt. chomika za dobę

3,60

7.

1 szt. świnki morskiej za dobę

4,00

8.

1 szt. królika za dobę

6,50

9.

1 szt. świni za dobę

12,00

10.

1 szt. barana za dobę

12,50

11.

1 szt. cielaka za dobę

18,00

III.

Sprzedaż zwierząt

 

12.

mysz noworodek

1,10

13.

mysz (dojrzała) 2-miesięczna

3,50

14.

szczur noworodek

3,00

15.

szczur 3-tygodniowy (30g-80g)

3,00

16.

szczur 6-tygodniowy (120g)

6,00

17.

szczur 8-tygodniowy (180g)

8,00

18.

szczur 10-tygodniowy (200g)

10,00

19.

szczur 12-tygodniowy (powyżej 200g)

12,00

20.

szczur 14-tygodniowy (powyżej 250g)

14,30

21.

szczur 16-tygodniowy (powyżej 300g)

17,20

22.

królik 2-miesięczny (1,5kg)

36,00

23.

królik 3-miesięczny (1,8kg – 2kg)

53,50

24.

królik 4-misięczny (2,5kg)

71,00

IV.

Przygotowanie zwierząt do zabiegu

 

25.

1 szt. duże zwierzę (świnia, ciele, baran)

102,00

26.

1 szt. małe zwierzę (mysz, szczur, chomik, świnka morska)

15,50

27.

1 szt. królik

25,50

V.

Znieczulenie infuzyjne

 

28.

1 szt. małe zwierzę (mysz, szczur, chomik, świnka morska)

20,00

29.

1 szt. królik

26,00

30.

1 szt. zwierzę o wadze 50kg

162,00

VI.

Znieczulenie wziewne

 

31.

1 szt. duże zwierzę (świnia, ciele, baran)*

192,00

VII.

Eutanazja

 

32.

1 szt. dla małych zwierząt (w tym królik)

9,00

33.

1 szt. dla dużych zwierząt (świnia, ciele, baran)

24,00

34.

dwutlenkiem węgla – myszy

1,20

35.

dwutlenkiem węgla - szczur

1,40

VIII.

Sekcja po zabiegu

 

36.

1 szt. małe zwierzę (w tym królik)

9,00

37.

1 szt. duże zwierzę

47,00

IX.

Pobranie krwi do badania

 

38.

małych zwierząt (w tym królik)

5,50

39.

świnia

46,50

40.

ciele

18,50

41.

baran

18,50

X.

Pobranie krwi do sprzedaży

 

42.

krew barania na sprzedaż za 1 litr

180,00

43.

krew królicza na sprzedaż za 5ml

21,00

XI.

Samica w określonym dniu cyklu

6,50

XII.

Pobranie materiału biologicznego

21,00

XIII.

Podanie środka farmakologicznego – dootrzewnowo

1,40

XIV.

Podanie środka farmakologicznego – sondą

1,30

XV.

Sala operacyjna (za dobę)

408,00

XVI.

Sala pooperacyjna (za dobę)

95,00

XVII.

Sala zabiegowa (za godzinę)

17,00

XVIII.

Utylizacja**

 

XIX.

Transport

 

44.

Transport świń z Grodźca

321,00

45.

Transport krwi baraniej do Szpitala w Bytomiu

61,00

 

* Zużycie leków w pozycji 31 wyliczone zostało dla 1kg masy ciała zwierzęcia. W zależności od masy zwierzęcia po zakończeniu eksperymentu zostaną doliczone koszty adekwatne do rzeczywistego zużycia podanych leków.


** koszt utylizacji zostanie obliczony zgodnie z zawartymi przez SUM umowami za utylizację odpadów, w tym koszt pojemnika w zależności od wielkości i rodzaju utylizowanych zwierząt i odpadów.* Zużycie leków w pozycji 31 wyliczone zostało dla 1kg masy ciała zwierzęcia. W zależności od masy zwierzęcia po zakończeniu eksperymentu zostaną doliczone koszty adekwatne do rzeczywistego zużycia podanych leków.

 

Cennik

Anna Sługocka. Opublikowano w Dla klienta

Cennik usług wykonywanych przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla podmiotów zewnętrznych zgodny z zarządzeniam Rektora SUM. Obowiązuje od 18.07.2017.

CENNIK -> adobe logo

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

I.

Utrzymanie w hodowli

 

1.

1 szt. myszy za dobę

5,00

2.

1 szt. szczura za dobę

5,20

3.

1 szt. królika za dobę

10,30

II.

Utrzymanie w doświadczeniu

 

4.

1 szt. myszy za dobę

5,00

5.

1 szt. szczura za dobę

5,10

8.

1 szt. królika za dobę

10,30

9.

1 szt. świni za dobę

16,60

10.

1 szt. owcy za dobę

16,60

III.

Sprzedaż zwierząt

 

12.

mysz 

22,00

15.

szczur 

40,00

16.

królik

104,00

17.

owca *

*

IV.

Znieczulenie infuzyjne

 

18.

1 szt. małe zwierzę 

29,10

19.

1 szt. królik

59,90

20.

1 szt. duże zwierzę

194,50

V.

Znieczulenie wziewne

 

21.

1 szt. duże zwierzę 

278,80

VI.

Eutanazja

 

22.

1 szt. dla małych zwierząt (w tym królik)

13,30

23.

1 szt. dla dużych zwierząt 

81,40

24.

dwutlenkiem węgla – myszy

3,20

25.

dwutlenkiem węgla - szczur

3,90

VII.

Pobranie krwi do sprzedaży

 

26.

krew owcza na sprzedaż za 1 litr

214,20

27.

krew królicza na sprzedaż za 5ml

33,60

VIII.

Sala operacyjna W 1.05 (duża)

800,00

IX.

Sala operacyjna W 1.02 (mała)

620,00

X.

Sala pooperacyjna W 1.16 

180,00

XI.

Sala zabiegowa W 1.06 (za godzinę)

 29,00

XII.

Sala seminaryjna

 380,00

XIII.

Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej

187,00

XIV.

Sprawdzenie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej

75,00

 

* cena sprzedaży owcy do uzgodnienia


** koszt utylizacji zostanie obliczony zgodnie z zawartymi przez SUM umowami  za utylizację odpadów oraz koszt pojemnika w zależności od wielkości i rodzaju utylizowanych zwierząt i odpadów

 

Więcej artykułów…

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

iso 9001 2015

 

biotechnologia

5thISoBMbottoma

zbiorkanaburka