• measuring behaviour
  • 2
  • image001
  • CEBC baner 11EN
  • Hajenka
test

Instrukcja postępowania w sprawach uzyskanych zgód - informacja Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Mając na uwadze art. 78 ust. 1 i art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015., poz. 266 z późn. zm.) przesyłamy pismo Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z dnia 31.05. 2017 r. zawierające instrukcję postępowania w sprawach uzyskanych zgód, wydanych przez właściwe Lokalne Komisje Etyczne ds. Doświadczeń na Zwierzętach, do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, które wygasają z mocy prawa z dniem 31.12.2017 r."

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Medycyny Doświadczalnej.

pismo

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

iso 9001 2015

 

biotechnologia

5thISoBMbottoma

zbiorkanaburka

CMD poleca